Τι μπορεί να συμβαίνει όταν έχω πόνο και αιμοραγία στις κενώσεις μου;

Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Πως θα αντιμετωπισω εν τέλει το πρόβλημα των αιμορροΐδων;

Ακούστε τον γιατρό να απαντάει με τρόπο απλό και κατανοητό.