Πολυτεχνείου 32 Ν.Ηράκλειο Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 17:30 - 21:00 2102845826 - 6932243733

Σπίλοι – Laser

Οι σπίλοι είναι δερματικές υπερτροφίες των στρωμάτων του δέρματος που μπορεί να είναι υπερχρωμίες ή άχρωμες.

Διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Σχεδόν πάντα χρήζουν χειρουργικής αφαιρέσεως και βιοψίας ιδιαίτερα οι σκούροι (μελαχρωματικοί ).

Η χρήση Laser με υψίσυχνα ραδιοκύματα ” ELMAN” για την αφαίρεσή τους έχει άριστα αισθητικά και ιατρικά αποτελέσματα.