Πολυτεχνείου 32 Ν.Ηράκλειο Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 17:30 - 21:00 2102845826 - 6932243733

Λιπώματα

Τα λιπώματα είναι σχεδόν πάντα καλοήθη και αφαιρούνται υπό τοπική αναισθησία στο ιατρείο ή και στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου.