Πολυτεχνείου 32 Ν.Ηράκλειο Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 17:30 - 21:00 2102845826 - 6932243733

Κύστες δέρματος

Οι κύστες τους δέρματος σπάνια εμφανίζουν κακοήθεια.

Εφ’ όσον μεγαλώνουν χρήζουν χειρουργικής αφαιρέσεως υπό τοπική αναισθησία και στέλνονται πάντα για βιοψία.