Κήλες

  •  

     

    ΜΠΕΡΣΉΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
    ΓΕΝΙΚΌΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΌΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΣΤΟ ΕΡΡΊΚΟΣ ΝΤΥΝΆΝ.

    Κήλη του κοιλιακού τοιχώματος είναι μια αρκετά συχνή πάθηση κατά την οποία ένα ενδοκοιλιακό σπλάχνο προβάλλει, διαμέσου ενός εξασθενημένου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος.

  •  Μία αρκετά συχνή πάθηση, η οποία έχει πολλά ταμπού στην κοινωνία μας, είναι η αιμορροϊδοπάθεια. Μία αδρή ανατομική εισαγωγή αναδεικνύει την ιδιαίτερη δομή της περιοχής και την προδιάθεση της για εμφάνιση νοσημάτων, ιδίως στην εποχή μας, λόγω αλλαγής τρόπου ζωής και διατροφής.