Ερρίκος Ντυνάν

  • Πρόσφατα το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν αποφάσισε την δημιουργία ειδικού τμήματος για την αντιμετώπιση πρωκτικών παθήσεων. Η διοίκηση του νοσοκομείου με τιμά με την ανάθεση της διεύθυνσης του και θα στελεχωθεί με την εξειδικευμένη ιατρική ομάδα μου αλλά και με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό.