Πολυτεχνείου 32 Ν.Ηράκλειο Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 17:30 - 21:00 2102845826 - 6932243733

Κατηγορία: Κήλες

Συχνές ερωτήσεις γύρω από την Βουβωνοκήλη

 

2.Πως δημιουργείται?

Συνολικά οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος και ιδιαίτερα η βουβωνοκήλη δημιουργείται σε περιοχές όπου το κοιλιακό τοίχωμα έχει μικρή αντοχή στην αύξηση της πίεσης μέσα στην κοιλιά και έτσι διασπάται.

Η αιτία εμφάνισης της βουβωνοκήλης, αλλά και των άλλων κηλών είναι πολυπαραγοντική.

 • Η Αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης είναι σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας και οφείλεται σε: παχυσαρκία, χρόνια βρογχίτιδα, χρόνιους καπνιστές, δυσκοιλιότητα, χειρωνακτική εργασία.
 • Η ακεραιότητα του κοιλιακού τοιχώματος που επηρεάζεται από την ποιότητα του κολλαγόνου το οποίο καθορίζει την αντοχή των ιστών στην αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση.
 • Το κάπνισμα επηρεάζει και αυτό με την σειρά του, την ποιότητα των ιστών και τους κάνει πιο αδύναμους.
 • Γενικοί άλλοι παράγοντες είναι:
 • Η μεγάλη ηλικία,
 • Έλλειψη φυσικής ασκήσεως,
 • Πολλαπλές εγκυμοσύνες,
 • Αιφνίδια απώλεια βάρους,
 • Παρατεταμένη κατάκλιση.

 

3.Τι κίνδυνος υπάρχει αν δεν διορθωθεί η βουβωνοκήλη?

Η παραμονή της βουβωνοκήλης προδιαθέτει σημαντικά στην εμφάνιση:

 • Περίσφιξης του εντέρου στο στόμιο της κήλης με κίνδυνο νέκρωσης,
 • Ειλεός ατελής ή πλήρης (κώλυμα του εντέρου).
 • Επίταση της κήλης με έντονη δυσκολία στη βάδιση και δυσχέρια στις καθημερινές μας δραστηριότητες.

 

 4. Τρόποι αντιμετώπισης:

Ο ριζικός τρόπος αντιμετώπισης της κήλης είναι μόνο χειρουργικός. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που πλέον έχουν άριστα αποτελέσματα.

Εφ΄ όσον ο ασθενής θέλει για μικρό χρονικό διάστημα (ολίγων μηνών), να αναβάλλει την ριζική αντιμετώπιση, μπορεί να χρησιμοποιήσει με προσοχή ειδικούς κηλεπιδέσμους.

 

5. Εάν χειρουργηθούν πως θα είναι η ανάρρωση?

Πλέον οι χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης των κηλών και ιδιαίτερα της βουβωνοκήλης είναι αρκετά ανώδυνες.

Οι νεότερες τεχνικές με τοποθέτηση πλέγματος προπεριτοναϊκά λαπαροσκοπικά ή υποβοηθούμενα λαπαροσκοπικά προσφέρουν:

 • σχεδόν απουσία άλγους,
 • πιθανότητα υποτροπής της κήλης >2%,
 • επιστροφή στην εργασία σε λίγες ημέρες,
 • παραμονή στο νοσοκομείο λίγες ώρες ή το περισσότερο 1 (ένα) βράδυ,
 • κίνδυνος μόλυνσης του πλέγματος περίπου 0,5%-1%.

 

 

Πίσω στο “Οι Ερωτήσεις σας”

read more

Κήλες

Ενώ η διάγνωση της κήλης είναι σχετικά εύκολη, η αντιμετώπιση και η διόρθωση αυτής λόγω της ανατομικής ιδιαιτερότητας της περιοχής, είναι ένα  ιατρικό πεδίο με πολλές διαφορετικές τεχνικές, όλες όμως επώδυνες και με μακρύ χρόνο ανάρρωσης (έως και τρεις μήνες), για τον ασθενή.

Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, της βιολογίας, της χημείας θέτουν νέα δεδομένα στην αντιμετώπισή των κηλών, ταυτοχρόνως με την εκ βαθέως εκμάνθυνση της ανατομίας της περιοχής και την άρτια εκπαίδευση του χειρουργού.
Μία νέα τεχνική με πλέγμα η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην Αμερική και σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, έρχεται να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τα παλαιά προβλήματα της χειρουργικής αντιμετώπισης των κηλών,  με άριστα αποτελέσματα.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας αυτής χειρουργικής αντιμετώπισης των κηλών είναι:
•    Απαιτείται τοπική αναισθησία και όχι γενική
•    Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο σε λίγες μόνο ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση
•    Δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος, παρά μόνο ένα ήπιο ενόχλημα
•    Δεν περιορίζονται οι βασικές φυσιολογικές του δραστηριότητες, παρά μόνο για λίγες ημέρες και όχι για μακρύ χρόνο (έως και τρεις μήνες) που ίσχυε μέχρι σήμερα
•    Δεν απαιτείται να παραμείνει στο κρεβάτι
•    Μετεγχειρητικά λαμβάνει μόνο για 4 έως 5 ημέρες αντιβίωση και εφόσον χρειάζεται ήπια αναλγητικά
•    Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο λόγω μη χρησιμοποιήσεως ραμμάτων στο δέρμα.

Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται σε ένα ιδιαίτερου σχήματος πλέγμα, το οποίο τοποθετείται στην πάσχουσα περιοχή, χωρίς να απαιτούνται ράμματα καθήλωσης «τεχνική ελεύθερη τάσεως», με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πόνος.
Η πιθανότητα υποτροπής μετά από στατιστική έρευνα σε περισσότερα από 6.000 – 7.000 περιστατικά στην Ευρώπη, είναι μικρότερη του 1%.  Το δε συγκεκριμένο πλέγμα είναι πολύ καλά αποδεκτό από τον οργανισμό, με ελάχιστες φλεγμονές (<0,25%).
Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα από εκπαιδευμένους στην Ευρώπη χειρουργούς, σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι εκτός των πολύ σημαντικών ιατρικών πλεονεκτημάτων υπάρχει σημαντική οικονομική ωφέλεια για τον ασθενή αλλά και για τον ασφαλιστικό του φορέα (ιδιωτικό ή δημόσιο).

Για τον ασθενή η ωφέλεια προκύπτει και είναι εμφανής άμεσα αφού μετά την χειρουργική επέμβαση
•    Παραμένει στην κλινική ελάχιστες ώρες
•    Δεν απαιτείται να παραμείνει στο κρεβάτι
•    Δεν περιορίζονται οι βασικές φυσιολογικές του δραστηριότητες, παρά μόνο για λίγες ημέρες και όχι για μακρύ χρόνο (έως και τρεις μήνες) που ίσχυε μέχρι σήμερα
•    Δεν περιορίζονται οι επαγγελματικές του δραστηριότητες παρά μόνο για λίγες ημέρες (15 ημέρες περίπου), εάν απαιτείται σωματική καταπόνηση. Εάν όμως είναι εργασία γραφείου μπορεί να την ασκήσει χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση από τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες.

Για τον ασφαλιστικό φορέα (ιδιωτικό ή δημόσιο) του ασθενή η οικονομική ωφέλεια που προκύπτει και για αυτόν είναι σημαντικότατη αφού
•    Οι προεγχειρητικές εξετάσεις είναι πολύ λιγότερες
•    Τα φάρμακα και τα υλικά είναι μειωμένα
•    Ο ασθενής παραμένει για ελάχιστο χρονικό διάστημα στην κλινική
•    Ο χρόνος όπου δεν μπορεί να ασκήσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις είναι λίγες ημέρες μόνο.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να μειώνεται σημαντικά σε σχέση με το έως τώρα υπάρχον κόστος που έχουν οι ασφαλιστικοί φορείς (ιδιωτικοί ή δημόσιοι), μείωση που προσεγγίζει ένα μέσο ποσοστό του είκοσι επί τοις εκατό (20%).

read more

Κήλες και Χειρουργικά Πλέγματα

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ?
Τι ζητάμε για να είναι ιδανικό ένα πλέγμα?
Κύρια χαρακτηριστικά του ιδανικού πλέγματος:
•    Μη καρκινογόνο
•    Δυνατό-ισχυρό για να προλαβαίνουμε τις υποτροπές
•    Εύκολο στους χειρισμούς
•    Εύκολο στην κατασκευή
•    Οικονομικό
•    Συμβατό με τον οργανισμό
•    Εάν μολυνθεί να θεραπεύεται η μόλυνση
•    Να μην αναγνωρίζεται από τον ασθενή ως ξένο σώμα
•    Συμβατό με πιθανή νέα χειρουργική προσπέλαση στη περιοχή της κήλης
•    Υποαλλεργικό

ΤΙ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ?
3 (τρεις) κατηγορίες πλεγμάτων έχουν περάσει στην εποχή μας όλες τις δοκιμασίες:
•    Πολυπροπυλένιο
•    Πολυεστέρας
•    PTFE-C (πολυτετραφλουοροθυλένη)

1)    Ο πολυεστέρας είναι: υδρόφυλος με αποτέλεσμα λόγω υδρόλυσης να κάνει λιγότερη ουλή στον οργανισμό, λιγότερες συμφύσεις, να φαίνεται και να το αισθάνεται ο ασθενής πιο μαλακό από το πολυπροπυλένιο.

2)    Το πολυπροπυλένιο είναι: υδρόφοβο άρα υπόκειται σε  οξείδωση με αποτέλεσμα να μην έχει τις ως άνω αναφερόμενες ιδιότητες του πολυεστέρα.

3)    Το PTFE: Gore-tex

Δημιουργεί:
•    λιγότερες συμφύσεις
•    δεν αποσυντίθεται εύκολα   
•    εύκολα αφαιρείται γι΄ αυτό χρησιμοποιείται στη παιδιατρική χειρουργική
•    προκαλεί όμως όρομα (συλλογή υγρού) στις κήλες και  μολύνεται ευκολότερα

Επειδή δεν υπάρχει το ιδανικό πλέγμα (ένα για όλα τα είδη και μεγέθη) πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν τις ακόλουθες παραμέτρους στην επιλογή του κατάλληλου πλέγματος:
•    Ανατομική θέση τοποθέτησης ( ενδοκοιλιακά ή προπεριτοναιϊκά)
•    Μέθοδος τοποθέτησης: ανοικτά, λαπαροσκοπικά, προπεριτοναϊκά
•    Χαρακτηριστικά της κήλης που επιδιορθώνεται (υποτροπή?)
•    Κλινική εμπειρία και αποτελεσματικότητα
•    Ασφαλές

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:
•    Το ιδανικό πλέγμα ακόμα δεν κτύπησε την πόρτα μας
•    Ωστόσο, έχουμε μεγάλη δυνατότητα επιλογής πλεγμάτων με καλή κλινική εμπειρία κλινική και άριστα διεθνή βιβλιογραφικά αποτελέσματα.

read more

Κήλη - Νέα Ανώδυνη Τεχνική

 

Ενώ η διάγνωση της κήλης είναι σχετικά εύκολη, η αντιμετώπιση και η διόρθωση αυτής λόγω της ανατομικής ιδιαιτερότητας της περιοχής, είναι ένα ιατρικό πεδίο με πολλές διαφορετικές τεχνικές, όλες όμως επώδυνες και με μακρύ χρόνο ανάρρωσης (έως και τρεις μήνες), για τον ασθενή. Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, της βιολογίας, της χημείας θέτουν νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση των κηλών, ταυτοχρόνως με την εκ βαθέως εκμάθυνση της ανατομίας της περιοχής και την άρτια εκπαίδευση του χειρουργού.

Μία νέα τεχνική με πλέγμα, η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία  χρόνια στην Αμερική και σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, έρχεται να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τα παλαιά προβλήματα της χειρουργικής αντιμετώπισης των κηλών με άριστα αποτελέσματα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας αυτής χειρουργικής αντιμετώπισης των κηλών είναι:Απαιτείται τοπική αναισθησία και όχι γενική. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο σε λίγες μόνο ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος, παρά μόνο ένα ήπιο ενόχλημα.

Δεν περιορίζονται οι βασικές φυσιολογικές του δραστηριότητες, παρά μόνο για λίγες ημέρες και όχι για μακρύ χρόνο (έως και τρεις μήνες) που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Δεν απαιτείται να παραμείνει στο κρεβάτι.

Μετεγχειρητικά λαμβάνει μόνο για  64 έως 5 ημέρες αντιβίωση και εφόσον χρειάζεται ήπια αναλγητικά.

Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο, λόγω μη χρησιμοποιήσεως ραμμάτων στο δέρμα.

Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται σε ένα ιδιαίτερου σχήματος πλέγμα, το οποίο τοποθετείται στην πάσχουσα περιοχή, χωρίς να απαιτούνται ράμματα καθήλωσης «τεχνική ελεύθερη τάσεως» με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πόνος.

Η πιθανότητα υποτροπής μετά από στατιστική έρευνα σε περισσότερα  από 6.000 – 7.000 περιστατικά στην Ευρώπη, είναι μικρότερη του1%. Το δε συγκεκριμένο πλέγμα είναι πολύ καλά αποδεκτό από τον οργανισμό,  με ελάχιστες φλεγμονές (<0,25%).

Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα από εκπαιδευμένους στην Ευρώπη χειρουργούς, σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα.

read more

Μηροκήλη

Ενώ η διάγνωση της κήλης είναι σχετικά εύκολη, η αντιμετώπιση και η διόρθωση αυτής λόγω της ανατομικής ιδιαιτερότητας της περιοχής είναι ένα ιατρικό πεδίο με πολλές διαφορετικές τεχνικές, όλες όμως επώδυνες και με μακρύ χρόνο ανάρρωσης (έως και τρεις μήνες).

Πρόσφατα, με τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας μία νέα τεχνική προσετέθη, η οποία υπόσχεται σχεδόν απουσία πόνου, άμεση επιστροφή (σε λίγες ημέρες μόνο) στην πλήρη φυσική δραστηριότητα, λιγότερες προεγχειρητικές εξετάσεις, (και αρκετά σημαντικό) ο ασθενής δεν χρειάζεται να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο παρά μόνο λίγες ώρες και επιστρέφει περπατώντας στο σπίτι του.

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί σχεδόν σε όλες τις βουβωνοκήλες, ομφαλοκήλες, επιγαστρικές κήλες και ιδιαίτερα στις μηροκήλες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται με επιτυχία από το 1992 με μεγάλο αριθμό περιστατικών (άνω των 6.000).

Η δυνατότητα του ασθενή να επιλέξει αυτήν τη μέθοδο (M.IV. τεχνική) είναι πλέον δυνατή και στην Ελλάδα σε ένα ιδιαίτερο χώρο με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

read more

Ομφαλοκήλη

Νέα ανώδυνη τεχνική

Πολλές τεχνικές έχουν περιγραφεί και δοκιμαστεί εδώ και έναν αιώνα για τη χειρουργική αποκατάσταση μίας αρκετά συχνής πάθησης του ανθρώπου.

Οι κήλες και ιδιαίτερα οι ομφαλοκήλες, αντιμετωπίζονται ως μία εύκολη χειρουργική πράξη ίσως με έλλειψη της απαραίτητης προσοχής με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά υψηλά ποσοστά υποτροπής. Ενώ η διάγνωση της κήλης είναι σχετικά εύκολη, η αντιμετώπιση και η διόρθωση αυτής λόγω της ανατομικής ιδιαιτερότητας της περιοχής, είναι ένα ιατρικό πεδίο με πολλές διαφορετικές τεχνικές, όλες όμως επώδυνες και με μακρύ χρόνο ανάρρωσης (έως και τρεις μήνες).

Όμως πλέον η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, της βιολογίας, της χημείας θέτουν νέα δεδομένα στην αντιμετώπισή των κηλών, ταυτοχρόνως με την εκ βαθέως εκμάθηση της ανατομίας της περιοχής και την άρτια εκπαίδευση του χειρουργού.

Μία νεώτερη τεχνική με πλέγμα η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην Αμερική και σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, έχει δείξει άριστα αποτελέσματα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της είναι ότι δεν απαιτείται γενική αναισθησία, ο ασθενής μετά την χειρουργική επέμβαση σε λίγες ώρες επιστρέφει στο σπίτι του, δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος παρά μόνο ένα ήπιο ενόχλημα και ιδιαίτερα σημαντικό ότι δεν περιορίζονται οι βασικές φυσιολογικές του δραστηριότητες, παρά μόνο για λίγες ημέρες. Ο ασθενής μετεγχειρητικά λαμβάνει για 4 – 5 ημέρες αντιβίωση και ήπια αναλγητικά εφ’ όσον τα χρειάζεται. Δεν απαιτείται να παραμείνει στο κρεβάτι του. Λόγω δε μη χρησιμοποιήσεως ραμμάτων στο δέρμα, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο. Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται σε ένα ιδιαίτερου σχήματος πλέγμα, το οποίο τοποθετείται στην πάσχουσα περιοχή, χωρίς να απαιτούνται ράμματα καθήλωσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πόνος “τεχνική ελεύθερη τάσεως”.

Η πιθανότητα υποτροπής μετά από στατιστική έρευνα σε πάνω από 6.000 – 7.000 περιστατικά στην Ευρώπη, είναι μικρότερη του 1%. Το συγκεκριμένο πλέγμα είναι πολύ καλά αποδεκτό από τον οργανισμό, με ελάχιστες φλεγμονές (>0,25%). Μετά από σεμινάρια εκπαίδευσης στο εξωτερικό, εφαρμόζεται η συγκεκριμένη τεχνική από εκπαιδευμένους χειρουργούς και στην Ελλάδα σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα με πολύ καλά αποτελέσματα .

read more

Βουβωνοκήλη

Η πολυετής εμπειρία της ETHIKON-JONSHON στην ιατρική έρευνα, η τεχνολογική εξέλιξη μαζί με βαθειά γνώση της ανατομίας της βουβωνικής  χώρας, οδήγησε στην δημιουργία ενός ημιαπορροφήσιμου πλέγματος τύπου ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ (UHS) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ασφαλή εφαρμογή στην βουβωνική χώρα.

Τα πλεονεκτήματα του UHS πλέγματος και η τεχνική εμπειρία του Χειρουργού που το εφαρμόζει στον οργανισμό, προσφέρουν ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της MIVHRS , σε σχέση με την Λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης είναι τα εξής:

1) Μία αμιγώς εξωπεριτοναϊκή  πάθηση, όπως είναι η βουβωνοκήλη, δεν απαιτεί  χειρουργική ενδοπεριτοναική προσπέλαση πού ενέχει κινδύνους κάκωσης  των οργάνων της κοιλίας.
2) Δεν απαιτούνται ράμματα  μεταλλικά ή μη απορροφήσιμα για την στερέωση του πλέγματος στους ιστούς της βουβωνικής χώρας.
3) Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να γίνει η επέμβαση με τοπική αναισθησία .
4) Ο ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο λίγες ώρες μετά το χειρουργείο.
5) Τα ποσοστά τοπικής υποτροπής είναι συγκρίσιμα με τα ποσοστά της υποτροπής, μετά από λαπαροσκοπική  αποκατάσταση κήλης.
6) Δεν εμφανίζεται μετεγχειρητικά μετεωρισμός κοιλίας, επειδή δεν ερεθίζεται το περιτόναιο. Φαινόμενο αρκετά συχνό στην λαπαροσκοπική χειρουργική ,λόγω ερεθισμού του περιτοναίου από το διοξείδιο του άνθρακα [CO2].
7) Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
8) Επιστροφή στην εργασία σε λίγες (2-3) ημέρες.

Συμπερασματικά, η τεχνική αποκατάστασης της κήλης με την τοποθέτηση πλέγματος UHS είναι μια ασφαλής εναλλακτική μέθοδος με άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.

MD, DR ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΠΕΡΣΗΣ
Γ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε Περισσότερα Στο Blog Μας

read more