Θεραπευτική προσέγγιση των πρωκτικών συριγγίων

Τα πρωκτικά συρίγγια οφείλονται σε φλεγμονή του πρωκτού, ή ορθοπρωκτική σήψη. Οι συνήθεις τοπικές αιτίες που οδηγούν σε σήψη και εν συνεχεία σε δημιουργία ορθοπρωκτικών συριγγίων είναι:

 • Κρυπτοαδενίτις διασφιγκτηριακή
 • Τραύμα πρωκτού
 • Νόσος Crohn (φλεγμονώδης νόσος εντέρου)
 • Μετακτινική βλάβη
 • Κακοήθεια
 • Άτυπη μικροβιακή φλεγμονή.

Πολλές θεραπευτικές προσεγγίσεις υπάρχουν για την αντιμετώπιση των συριγγίων. Η προσπάθεια εκρίζωσης των παραεδρικών συριγγίων πρέπει να έχει ως σκοπό, την επιτυχή αντιμετώπιση τους σε ποσοστό άνω του 90%, αλλά και την διατήρηση της επάρκειας των σφιγκτήρων του πρωκτού. Επειδή το 70% των συριγγίων είναι εξωσφιγκτηριακά, η εκτομή του συριγγίου είναι η θεραπεία επιλογής με άριστα αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης των συριγγίων , έχει η λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού και η φυσική εξέταση. Ωστόσο σε δυσκολότερες και επιλεγμένες καταστάσεις χρειάζεται ειδικές και σύνθετες τεχνικές για να κλεισθεί το συρίγγιο. Παραθέτω το θεραπευτικό αλγόριθμο για παραεδρικά συρίγγια.

ANAL ABSCESS

(Περιεδρικό απόστημα)

Ανάπτυξη παραεδρικού

συριγγίου

     1. ΑΠΛΟ παρασφιγκτηριακό ή χαμηλό ή διασφιγκτηριακό

 • Εκτομή συριγγίου

     2. ΣΥΝΘΕΤΟ υψηλό διασφιγκτηριακό υπερσφιγκτηριακό

 • Κρημνοί ορθικοί ή πρωκτοδερματικοί
 • Τοποθέτηση ειδικής κόλας ινικής
 • Κλείσιμο έσω στομίου

    3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Υποτροπιάζοντα συρίγγια
 • Νόσος Crohn΄s
 • Μετακτινικά συρίγγια