Πέριξ του ορθού και του πρωκτού υπάρχουν χώροι δυναμικοί και ανατομικά αναπτυσσόμενοι, που φυσιολογικά περιέχουν συνδετικού ιστό και λίπος. Αυτές οι περιοχές μπορεί να μολυνθούν και έτσι να δημιουργηθούν αποστήματα.

Ο περιπρωκτικός χώρος είναι η περιοχή γύρω από τον πρωκτό που περιβάλλεται από τους γλουτούς.

Ο ευθυϊσχιακός χώρος είναι η περιοχή πλησίον των ανελκτήρων μυών, που περιέχεται ανάμεσα στους σφιγκτήρες έσω και έξω του πρωκτού.

Ο διασφιγκτηριακός χώρος είναι η περιοχή ανάμεσα στον έσω και έξω σφιγκτήρα.

Ο ορθοπυελικός χώρος είναι ο πλέον βαθύς χώρος άνωθεν των ανελκτήρων μυών.

Όλοι αυτοί οι χώροι έχουν πιθανότητα να μολυνθούν και να δημιουργήσουν αποστήματα (δηλ. κλειστούς χώρους με πύον). Η μόλυνση σύμφωνα με τις τελευταίες θεωρίες ξεκινά από τους πρωκτικούς αδένες που είναι 4 έως 10, που καλύπτονται από επιθήλιο που περιέχει κρύπτες και ανοίγματα από τον πρωκτό στην περιπρωκτική χώρα στο ύψος της οδοντωτής γραμμής.

Επειδή οι περισσότεροι αδένες είναι ανάμεσα στους σφιγκτήρες, συνήθως το απόστημα ξεκινά από τον διασφιγκτηριακό χώρο και αναπτύσσεται-εξαπλώνεται στους άλλους χώρους.

Ως κανόνας τα βακτήρια του παραεδρικού αποστήματος είναι μικτής χλωρίδας από το έντερο και την επιδερμίδα.

Οι συχνότεροι ανευρισκώμενοι οργανισμοί είναι:

  • Κολοβακτηρίδια
  • Πεπτοστρεπτόκοκκος
  • Κλωστηρίδιο
  • Σταφυλόκοκκος
  • Gram αρνητικά

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το κύριο ενόχλημα (σύμπτωμα) είναι πόνος στην περιπρωκτική χώρα στο κάθισμα ή στη κένωση.

Εν συνεχεία σύντομα ο πόνος γίνεται έντονος και στο περπάτημα ή στην ορθία θέση και συνοδεύεται από οίδημα-πρήξιμο στη περιοχή και έντονη ερυθρότητα.

Συνήθως συνυπάρχει κακουχία, δεκατική πυρετική κίνηση που σε 2-3 εικοσιτετράωρα γίνεται υψηλός πυρετός που συχνά συνοδεύεται από ρίγος.

Σε κάποιους ασθενείς εμφανίζεται έντονη δυσκοιλιότητα και κατακράτηση ούρων.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Όπως ένα απόστημα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος εμφανισθεί, έτσι και το περιπρωκτικό απόστημα, πρέπει άμεσα να παροχετευθεί χειρουργικά.

Όταν παροχετευθεί γρήγορα η ανάρρωση επέρχεται χωρίς επιπλοκές ή με ελάχιστες, ωστόσο πολλά παροχετευθέντα αποστήματα οδηγούνται σε παραεδρικά συρίγγια.

Η καθυστέρηση στην θεραπεία ή η ατελής παροχέτευση μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες για την ζωή καταστάσεις, με εκτεταμένες νεκρώσεις των ιστών και σηψαιμία.

Γενικά ένα απόστημα που παροχετεύεται άμεσα χειρουργικά, δεν χρειάζεται παρά μόνο για λίγες ημέρες αντιβιοθεραπεία και συχνές αλλαγές.

Ωστόσο σε ασθενείς με σηψαιμία, ή συνυπάρχοντα άλλα νοσήματα που ελαττώνουν την άμυνα του οργανισμού απαιτείται νοσηλεία, ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών, συχνή παρακολούθηση από την ιατρική ομάδα ή και συχνούς χειρουργικούς καθαρισμούς ταυτόχρονα με καλλιέργειες και test ευαισθησίας στους ιστούς και στα υγρά.