Εμφανίζονται στην περιπρωκτική χώρα ή στο κατώτερο τμήμα του πρωκτού. Μερικές φορές εξαπλώνονται έως τον βλεννογόνο του ορθοπρωκτικού σωλήνα. Η έκταση τους ποικίλει από μεμονωμένα μικρά ογκίδια, έως μεγάλες ογκόμορφες εξεργασίες που μπορεί να αποφράσσουν τον πρωκτό.

Τα συχνότερα υποκειμενικά συμπτώματα είναι:

  • κνησμός
  • αιμορραγία
  • χρόνιος ερεθισμός της περιοχής

Κύριο χαρακτηριστικό είναι η θηλωματώδης τους εμφάνιση.

Είναι συνήθως σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα και γι΄ αυτό τον λόγο μπορεί να συνυπάρχει με σύφιλη και γονόρροια.

Η βιοψία κάποιες φορές είναι απαραίτητη γιατί υπάρχουν ιστολογικοί τύποι που εξαλλάσσονται σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα

Τα μικρά κονδυλώματα μπορεί να καυτηριάσθούν με διάλυμα ποδοφυλλίνης 25% με πολύ καλά αποτελέσματα.

Τα εκτεταμένα απαιτούν χειρουργική αφαίρεση υπό γενική αναισθησία .

Η χρήση των Laser Co2 και τελευταία η χρήση των υψίσυχνων ραδιοκυμάτων R/F είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος.

Ωστόσο χρειάζεται συχνή μετεγχειρητική παρακολούθηση, διότι η πιθανότητα υποτροπής είναι άνω του 60%.

Η ανοσοθεραπεία με εμβόλια ειδικά σε συνδυασμό με την τοπική αφαίρεση, φαίνεται ότι είναι αποτελεσματική και ελαττώνει σημαντικά το ποσοστό υποτροπής στο 10%.

Ωστόσο η ανοσοθεραπεία απαιτεί προσοχή στην χορήγηση της διότι το εμβόλιο περιέχει ογκογόνο ιό.

Σημαντική θεωρείται η ενημέρωση των ασθενών, για τον τρόπο μετάδοσης της νόσου που είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενη.

Είναι μία νόσος της εποχής μας και πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι για την εμφάνιση της.