Ως οξεία κοιλία χαρακτηρίζεται κάθε οξεία κατάσταση της κοιλιάς που απαιτεί άμεση επέμβαση.

Ένας πιο κομψός ορισμού του διάσημου Χειρουργού F.Moore: «Οξεία κοιλία είναι αυτή που χρειάζεται μία άμεση απόφαση».

Και η άμεση απόφαση είναι συνυφασμένη με το κατά πόσο ο άρρωστος θα οδηγηθεί γρήγορα στο χειρουργείο.

Έτσι είναι προτιμότερο να μιλάμε για «οξεία χειρουργική κοιλία».

Μια ολόκληρη κατηγορία παθήσεων μπορεί να προκαλέσει οξεία χειρουργική κοιλία.

Οι παθήσεις διακρίνονται σχηματικά σε τέσσερεις ομάδες:

 • Φλεγμονώδεις νόσοι με ή χωρίς διάτρηση κοίλου οργάνου
 • Απόφραξη (ειλεός) κοίλου οργάνου
 • Αιμορραγία από τον γαστρεντερικό σωλήνα
 • Διατιτραίνον ή τυφλό κοιλιακό τραύμα

 

Τα πλέον χαρακτηριστικά συμπτώματα που εγείρουν υποψία οξείας χειρουργικής κοιλίας είναι:

 • Πόνος
 • Εμετός
 • Τραύμα κοιλίας

 

 

Α) ΠΟΝΟΣ

Ο πόνος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που βοηθάει να τον συγκεκριμενοποιήσουμε απαντώντας σε 4 (τέσσερα) ερωτήματα

 • Πότε άρχισε ο πόνος και πως ήταν στην αρχή?
 • Ποιοι είναι οι χαρακτήρες του πόνου?
 • Σταθερός
 • Συνεχείς
 • Διακεκομμένος

Πόσος οξύς ήταν ο πόνος κυρίως στο ξεκίνημα του?

Είναι τοπικός ή έχει αντανάκλαση?

 

 

Β) ΕΜΕΤΟΣ

Έχει πολλές φορές χαρακτηριστικά που βοηθούν την σωστή διάγνωση.

Παραδείγματος χάριν, παρουσία αίματος στον έμετο, χολή στον έμετο, συνεχείς εμέτοι με πόνο, κοπρανώδεις περιεχόμενο στον έμετο, αυτόματοι εμέτοι με άλγος (δε) υποχονδρίου

 

 

Γ) ΤΡΑΥΜΑ ΚΟΙΛΙΑΣ

Χρήσιμες είναι οι πληροφορίες πως συνέβη το ατύχημα, πτώση, τρώση με οξύ ή αμβλύ όργανο.

Συμπληρωματική βοήθεια στην διάγνωση της οξείας χειρουργικής κοιλίας μας προσφέρουν οι κλασικές εργαστηριακές εξετάσεις αλλά και τεχνολογικά νεότερες όπως:

 • Γενική αίματος και εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων
 • Μέτρηση αιματοκρίτη
 • Ηλεκτρολύτες
 • Ένζυμα
 • Εξέταση ούρων και κοπράνων
 • Ακτινογραφία κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας
 • Αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας

 

Γίνεται αντιληπτό ότι η διάγνωση της οξεία κοιλίας, εκτός του ότι είναι επείγουσα κατάσταση, απαιτεί καλές και σφαιρικές γνώσεις Ιατρικής.