Νέα ανώδυνη τεχνική

Πολλές τεχνικές έχουν περιγραφεί και δοκιμαστεί εδώ και έναν αιώνα για τη χειρουργική αποκατάσταση μίας αρκετά συχνής πάθησης του ανθρώπου.

Οι κήλες και ιδιαίτερα οι ομφαλοκήλες, αντιμετωπίζονται ως μία εύκολη χειρουργική πράξη ίσως με έλλειψη της απαραίτητης προσοχής με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά υψηλά ποσοστά υποτροπής. Ενώ η διάγνωση της κήλης είναι σχετικά εύκολη, η αντιμετώπιση και η διόρθωση αυτής λόγω της ανατομικής ιδιαιτερότητας της περιοχής, είναι ένα ιατρικό πεδίο με πολλές διαφορετικές τεχνικές, όλες όμως επώδυνες και με μακρύ χρόνο ανάρρωσης (έως και τρεις μήνες).

Όμως πλέον η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, της βιολογίας, της χημείας θέτουν νέα δεδομένα στην αντιμετώπισή των κηλών, ταυτοχρόνως με την εκ βαθέως εκμάθηση της ανατομίας της περιοχής και την άρτια εκπαίδευση του χειρουργού.

Μία νεώτερη τεχνική με πλέγμα η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην Αμερική και σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, έχει δείξει άριστα αποτελέσματα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της είναι ότι δεν απαιτείται γενική αναισθησία, ο ασθενής μετά την χειρουργική επέμβαση σε λίγες ώρες επιστρέφει στο σπίτι του, δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος παρά μόνο ένα ήπιο ενόχλημα και ιδιαίτερα σημαντικό ότι δεν περιορίζονται οι βασικές φυσιολογικές του δραστηριότητες, παρά μόνο για λίγες ημέρες. Ο ασθενής μετεγχειρητικά λαμβάνει για 4 – 5 ημέρες αντιβίωση και ήπια αναλγητικά εφ’ όσον τα χρειάζεται. Δεν απαιτείται να παραμείνει στο κρεβάτι του. Λόγω δε μη χρησιμοποιήσεως ραμμάτων στο δέρμα, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο. Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται σε ένα ιδιαίτερου σχήματος πλέγμα, το οποίο τοποθετείται στην πάσχουσα περιοχή, χωρίς να απαιτούνται ράμματα καθήλωσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πόνος “τεχνική ελεύθερη τάσεως”.

Η πιθανότητα υποτροπής μετά από στατιστική έρευνα σε πάνω από 6.000 – 7.000 περιστατικά στην Ευρώπη, είναι μικρότερη του 1%. Το συγκεκριμένο πλέγμα είναι πολύ καλά αποδεκτό από τον οργανισμό, με ελάχιστες φλεγμονές (>0,25%). Μετά από σεμινάρια εκπαίδευσης στο εξωτερικό, εφαρμόζεται η συγκεκριμένη τεχνική από εκπαιδευμένους χειρουργούς και στην Ελλάδα σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα με πολύ καλά αποτελέσματα .