Α: ΚΑΛΟΗΘΟΙ:

 

 • ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΗΛΙΟΥ (σπάνιοι)
 • ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ
 • ΛΙΠΩΜΑΤΑ
 • ΙΝΩΜΑΤΑ
 • ΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ
 • ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΑ

 

ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ (ΑΔΕΝΩΜΑΤΑ)

 

Επίσης ονομάζονται «ποικίλα αδενώματα» επειδή εμφανίζονται συχνά με μορφή πολύποδος. Όλα είναι σπάνια και εμφανίζονται: – επίπεδα ή έμισχα. Οι όγκοι αυτοί προβάλλουν υπό τον βλεννογόνο σχηματίζοντες ομαλόν όγκο, ο οποίος κατά τον βαριούχο προβάλλει ως στρογγύλη, σαφώς περιγεγραμμένη εικόνα ελλείψεως. Ενίοτε ο όγκος είναι μεγάλος και προβάλλει υπό τον ορογόνο, συνήθως του τυφλού και ψηλαφάται κατά τον Δ.Λ.Β.

 

 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ

(Διεθνής οργανισμός υγείας-Morson and Sobin 1976)

 

ΠΟΛΥΠΟΥΣ

ΜΟΝΗΡΗΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ (ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ)

 

 • ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΣ

Ή

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ

 

 

ΑΔΕΝΩΜΑ:

 • ΣΩΛΗΝΩΔΗΣ        
 • ΜΙΚΤΟ
 • ΛΑΧΝΩΤΟ

 

 

ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΣΗ

 

 • ΑΜΑΡΤΩΜΑ

 

ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΠΟΥΣ

Peutz-Jeghers ΠΟΛΥΠΟΥΣ

 

ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ

Peutz-Jeghers ΣΥΝΔΡΟΜΟ

 

 • ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ

 

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΛΕΜΦΟΕΙΔΗΣ ΠΟΛΥΠΟΥΣ

 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΣΕ:

 • ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑ, ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΠΙΤΙΣ, Crohn, ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΙΤΙΣ κ.λ.π.

 

 • ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ

 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΠΟΥΣ (ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

 

ΣΥΧΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ

 

 • ΠΟΙΚΙΛΑ

 

 • ΛΕΙΟΜΥΩΜΑ
 • ΛΙΠΩΜΑ
 • ΑΙΜΜΑΓΓΕΙΩΜΑ
 • ΝΕΥΡΟΪΝΩΜΑ

 

 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ή ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΠΟΥΣ: ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥΠΟΥΣ

 

Ο επιθηλιακός πολύπους είναι ο αδενωματώδης που υποδιαιρείται σε τρείς (3) κατηγορίες:

 • tubular (σωληνώδες) i
 • tubulovillous (μικτό) ii
 • villous (λαχνωτό) iii

 

 

 1. Ο σωληνώδες αδεμονατώδης πολύπους ή σωληνώδες αδένωμα θεωρείται ο πιο συχνός όγκος του παχέος εντέρου (πιθανά μετά τον μεταπλαστικό ή υπερπλαστικό τύπο). Συνήθως οι ασθενείς έχουν ένα ή δύο πολύποδες, σπάνια περισσότερους. Συνήθως είναι έμισχοι.

 

 1. Ο λαχνωτός ή θηλώδης πολύπους: συνήθως στερούνται μίσχου, καταλαμβάνουν μεγάλη επιφάνεια του βλεννογόνου.Συνήθως ανευρίσκονται στο ορθόν, ορθοσιγμοειδές και σπάνια στο υπόλοιπο παχύ έντερο.

 

 1. Μικτού τύπου ή σωληνωλαχνωτός πολύπους: Είναι μικρότερο σε όγκο από τον λαχνωτό. Συνήθως είναι έμισχος.

 

 

 

 ΑΜΑΡΤΩΜΑ: ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ, PeutzJegher σύνδρομο

 

 • Έχουν λεία επιφάνεια.
 • Μακροσκοπικώς διαφέρουν από τα αδενώματα που έχουν λοβώδη εμφάνιση.
 • Σε τομή φαίνεται ότι περιέχουν κυστικά διαστήματα, με περιεχόμενο βλέννης.
 • Εξέκουλνται και αιμορραγούν συχνά.
 • Οι πολύποδες στο Peutz-Jegher σύνδρομο προσομοιάζουν της τυπικής εμφανίσεως των αδενωμάτων.
 • Ιστολογικά έχουμε ανάπτυξη του μυϊκού βλεννογονικού χιτώνα, ιδιαίτερα του υποβλεννογονίου με φυσιολογικό βλεννογόνο.
 • Συνήθως είναι πολλαπλοί και συνοδεύονται από την τυπική υπέρχρωση δέρματος και βλεννογόνων.

 

 

 • ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ: ΜΟΝΗΡΗΣ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΛΕΜΦΟΕΙΔΗΣ ή ΛΕΜΦΙΚΟΣ ΠΟΛΥΠΟΥΣ

 

 • Υποβλεννογόνιο οζίδιο.
 • Ιδιαίτερη εντόπιση στο κατώτερο ορθό.
 • Δύσκολος η διάγνωση (ιστολογική μετά την εξαίρεση).
 • Πολλαπλοί σε ελκώδεις και φλεγμονώδεις παθήσεις του εντερικού σωλήνα.

 

 • ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ: ΜΕΤΑΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΠΟΥΣ

 

 • Είναι πιθανά ο περισσότερο κοινός πολύπους του βλεννογόνου που ανευρίσκεται στη σιγμοειδοσκόπηση.
 • Αναπτύσσονται αργά.
 • Συνήθως είναι πολλαπλά.
 • Έχουν το ίδιο χρώμα με τον βλεννογόνο.
 • Άγνωστη η αιτιολογία εμφανίσεως (πιθανά ιογενής αιτιολογίας).
 • Δεν εξαλλάσσονται.
 • «Έρχονται και εξαφανίζονται».
 • Δεν χρήζουν αντιμετωπίσεως.
 • Πολύ σπάνια, μεγαλώνουν και μπορεί να εμφανισθούν ως έμισχοι πολύποδες με διάμετρο άνω του 1 cm.

 

 

ΑΔΕΝΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΕΞΑΛΛΑΓΗΣ

 

Όλοι οι αδενωματώδεις πολύποδες του παχέος εντέρου δύνανται να εξαλλάξουν.

Σε αυτοψία εδείχθη ότι αυξάνεται η συχνότητα εξαλλαγής με τη πρόοδο της ηλικίας ( 40% σε ηλικία 80 ετών).

Η κακοήθεια των αδενωμάτων έχει σχέση με το μέγεθος αυτών:

 • Διάμετρος < 1cm → 1%
 • Διάμετρος 1-2 → περίπου 10%
 • Διάμετρος > 2cm → περίπου 40%

 

Τα αναφερόμενα ποσοστά στο κεντρικότερο τμήμα του παχέος εντέρου είναι μικρότερα.

Πιθανότητα εξαλλαγής συμφώνως του ιστολογικού τύπου

 • Σωληνώδες αδένωμα: 5%
 • Λαχνωτό αδένωμα: 20%
 • Μικτού τύπου: 12%

 

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Το Αμάρτωμα-Πολύπους σε παιδιά μπορεί να προκαλέσει:

 • Αιμορραγία: Βαρειά ή ήπια.
 • Επεισόδια πόνου και ακόμη εσωτερικές κήλες.

Στους ενήλικες οι αδενωματώδεις πολύποδες προκαλούν:

 • Κολικοειδή κοιλιακά άλγη.
 • Διαταραχές των συνηθειών κενώσεως.
 • Πρόσμιξη αίματος και βλέννης στα κόπρανα.
 • Συνήθες σύμπτωμα είναι η αιμορραγία.
 • Ασυμπτωματικοί.

 

 

 

ΜΝΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

 • Η συχνότητα συνύπαρξης καρκινώματος παχέος εντέρου είναι μεγαλύτερη σε αυτούς τους ασθενείς στους οποίους ανευρίσκονται αδενωματώδεις πολύποδες.
 • Η ανεύρεση πολυπόδων στους ενήλικες (τυχαία ή όχι) πρέπει να συνοδεύονται από αφαίρεση λόγω της πιθανότητας εξαλλαγής.
 • Αν σε βαριούχο υποκλυσμό-διπλής αντιθέσεως-εκμαγείο ανευρεθή πολύπους μεγαλύτερος των 5cm σε διάμετρος, χρήζει αμέσου αφαιρέσεως.
 • Ποιά θέση του χειρουργού σε έναν αφαιρεθέντα ( η αφαίρεση έγινε ενδοσκοπικά) πολύποδα στον οποίο ανευρεθεί κακοήθης διήθηση? (όχι απλή δυσπλασία)

 

Είναι απαραίτητο ο παθολόγος-ανατόμος να απαντήσει στις τρείς ερωτήσεις:

 • Βαθμός κακοήθειας.
 • Βάθος καρκινωματώδους διήθησης.
 • Παρουσία ή απουσία ελεύθερων χείλεων από τον καρκίνο.

 

Γενικώς: Οι έμισχοι πολύποδες είναι χαμηλής ή μέσης διαφοροποιήσεως.

Δύο άλλα στοιχεία που λαμβάνει υπ’ όψιν ο χειρουργός:

 • Η θέση του πολύποδα (όρθον ή κόλον)
 • Η ηλικία και γενική κατάσταση του ασθενούς.