Ενώ η διάγνωση της κήλης είναι σχετικά εύκολη, η αντιμετώπιση και η διόρθωση αυτής λόγω της ανατομικής ιδιαιτερότητας της περιοχής είναι ένα ιατρικό πεδίο με πολλές διαφορετικές τεχνικές, όλες όμως επώδυνες και με μακρύ χρόνο ανάρρωσης (έως και τρεις μήνες).

Πρόσφατα, με τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας μία νέα τεχνική προσετέθη, η οποία υπόσχεται σχεδόν απουσία πόνου, άμεση επιστροφή (σε λίγες ημέρες μόνο) στην πλήρη φυσική δραστηριότητα, λιγότερες προεγχειρητικές εξετάσεις, (και αρκετά σημαντικό) ο ασθενής δεν χρειάζεται να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο παρά μόνο λίγες ώρες και επιστρέφει περπατώντας στο σπίτι του.

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί σχεδόν σε όλες τις βουβωνοκήλες, ομφαλοκήλες, επιγαστρικές κήλες και ιδιαίτερα στις μηροκήλες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται με επιτυχία από το 1992 με μεγάλο αριθμό περιστατικών (άνω των 6.000).

Η δυνατότητα του ασθενή να επιλέξει αυτήν τη μέθοδο (M.IV. τεχνική) είναι πλέον δυνατή και στην Ελλάδα σε ένα ιδιαίτερο χώρο με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.