Ο Γιατρός Νικόλαος Μπερσής συνεργάζεται και είναι μέλος των παρακάτω Νοσοκομείων: