Ενώ η διάγνωση της κήλης είναι σχετικά εύκολη, η αντιμετώπιση και η διόρθωση αυτής λόγω της ανατομικής ιδιαιτερότητας της περιοχής, είναι ένα ιατρικό πεδίο με πολλές διαφορετικές τεχνικές, όλες όμως επώδυνες και με μακρύ χρόνο ανάρρωσης (έως και τρεις μήνες), για τον ασθενή. Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, της βιολογίας, της χημείας θέτουν νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση των κηλών, ταυτοχρόνως με την εκ βαθέως εκμάθυνση της ανατομίας της περιοχής και την άρτια εκπαίδευση του χειρουργού.

Μία νέα τεχνική με πλέγμα, η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία  χρόνια στην Αμερική και σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, έρχεται να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τα παλαιά προβλήματα της χειρουργικής αντιμετώπισης των κηλών με άριστα αποτελέσματα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας αυτής χειρουργικής αντιμετώπισης των κηλών είναι:Απαιτείται τοπική αναισθησία και όχι γενική. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο σε λίγες μόνο ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος, παρά μόνο ένα ήπιο ενόχλημα.

Δεν περιορίζονται οι βασικές φυσιολογικές του δραστηριότητες, παρά μόνο για λίγες ημέρες και όχι για μακρύ χρόνο (έως και τρεις μήνες) που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Δεν απαιτείται να παραμείνει στο κρεβάτι.

Μετεγχειρητικά λαμβάνει μόνο για  64 έως 5 ημέρες αντιβίωση και εφόσον χρειάζεται ήπια αναλγητικά.

Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο, λόγω μη χρησιμοποιήσεως ραμμάτων στο δέρμα.

Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται σε ένα ιδιαίτερου σχήματος πλέγμα, το οποίο τοποθετείται στην πάσχουσα περιοχή, χωρίς να απαιτούνται ράμματα καθήλωσης «τεχνική ελεύθερη τάσεως» με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πόνος.

Η πιθανότητα υποτροπής μετά από στατιστική έρευνα σε περισσότερα  από 6.000 – 7.000 περιστατικά στην Ευρώπη, είναι μικρότερη του1%. Το δε συγκεκριμένο πλέγμα είναι πολύ καλά αποδεκτό από τον οργανισμό,  με ελάχιστες φλεγμονές (<0,25%).

Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα από εκπαιδευμένους στην Ευρώπη χειρουργούς, σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα.