Σίγουρα δεν έμεινε ανεπηρέαστη τα τελευταία χρόνια η προσφορά υγείας στους πολίτες, αφ’ ενός από το κράτος και αφ’ ετέρου από τους ιδιωτικούς φορείς υγείας.

Οι λόγοι και οι αιτίες είναι παρόμοιοι με όλους τους άλλους λόγους που επηρεάζουν και τα υπόλοιπα κοινωνικά αγαθά, που σε ένα ευνομούμενο κράτος θα εθεωρούντο αυτονόητα .

Η προσωπική μου διαπίστωση σε μια μικρή μονάδα υγείας, όπως είναι το ιατρείο, αλλά και τα ιδιωτικά νοσοκομεία που συνεργάζομαι είναι η εξής:

1) Αλλαγή συμπεριφοράς στην αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης ιατρού και ασθενή που χτίζεται δύσκολα, αλλά καταστρέφεται σ’ ένα λεπτό.

2) Αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί σε αναβλητικότητα αποφάσεων.

3) Οικονομική αδυναμία και δυσκολία απόφασης ακόμα και για επείγουσες καταστάσεις.

4) Ανασφάλεια ορθής διάγνωσης

5) Συστηματικής παραπληροφόρησης από φορείς υγείας.

5) Αιφνιδιαστικής αλλαγής κοινωνικής πολιτικής που μας βρίσκει απροετοίμαστους

Ανάγκη μεγάλη δημιουργείται σε όλους τους φορείς Υγείας, να επεξεργασθούν μετρά και κανόνες, που θα συνεχίσουν την παροχή αξιόβαθμης νοσηλευτικής και ιατρικής φροντίδας ακόμα και στις τωρινές δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές στιγμές της πατρίδας μας.