Η προσωπική  μου διαπίστωση σε μια μικρή μονάδα υγείας, όπως είναι το ιατρείο, αλλά και τα ιδιωτικά νοσοκομεία που συνεργάζομαι είναι η εξής:                           

1) αλλαγή συμπεριφοράς στην αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης ιατρού και ασθενή που χτίζεται  δύσκολα, αλλά καταστρέφεται σ ‘ένα λεπτό
2) αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί σε αναβλητικότητα αποφάσεων
3) οικονομική αδυναμία και δυσκολία απόφασης ακόμα και για επείγουσες καταστάσεις
4) ανασφάλεια ορθής διάγνωσης
5) συστηματικής παραπληροφόρησης από φορείς υγείας
5) αιφνιδιαστικής αλλαγής κοινωνικής πολιτικής που μας βρίσκει απροετοίμαστους

Ανάγκη μεγάλη δημιουργείται σε όλους τους φορείς Υγείας, να επεξεργασθούν νέα μέτρα και κανόνες, που θα συνεχίσουν την παροχή αξιόβαθμης νοσηλευτικής και ιατρικής φροντίδας ακόμα και στις τωρινές δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές στιγμές της πατρίδας μας.