Στον κόσμο της χειρουργικής ογκολογίας η Βιολογία είναι ο βασιλιάς, η Φυσική Επιλογή είναι η βασίλισσα και οι τεχνικές λεπτομέρειες των χειρουργικών επεμβάσεων είναι οι πρίγκηπες και οι πριγκίπισσες του στέμματος.

Περιστασιακά οι πρίγκηπες και πριγκίπισσες προσπαθούν να στασιάσουν και να καταλάβουν τον θρόνο.

Σχεδόν πάντα, αποτυγχάνουν να νικήσουν τις πανίσχυρες δυνάμεις του Βασιλιά και της Βασίλισσας.