Η ασθενής έπασχε από μια γιγαντιαία κοιλιοκήλη με συμπτώματα ατελούς περίσφιξης και ειλεού.

Το συγκεκριμένο πλέγμα εισήχθη στην χώρα μας, πρόσφατα και θα δημιουργήσει μεγάλες δυνατότητες ασφαλούς αποκατάστασης ευμεγεθών κηλών του κοιλιακού τοιχώματος.