Επρόκειτο για γυναίκα ασθενή, με χρονία επώδυνη ραγάδα δακτυλίου. Επιπλέον η ασθενής ήταν υψηλού κινδύνου για λοιμώξεις και αιμορραγίες λόγω βαριάς καρδιακής δυσλειτουργίας η οποία απαιτούσε μεγάλες δόσεις αντιπηκτικών. Ως εκ τούτου ο κίνδυνος μετεγχειρητικής αιμορραγίας ήταν αυξημένος.

Αποφασισθεί και έγινε υπό γενική αναισθησία τοπική έκχυση αλλαντικής τοξίνης (botox).

Το botox ή η αλλαντική τοξίνη, είναι μια πρωτεΐνη, που παράγεται από το κλωστηρίδιο Botulinum και εκχυόμενη δρα τοπικά στους μύες του πρωκτικού σφιγκτήρα ως χαλαρωτικό.

Έτσι λύνεται η σπαστικότητα των μυών και δίνεται το χρονικό περιθώριο να επουλωθεί η ραγάδα χωρίς επιπλέον επέμβαση.

Η πιθανότητα επιτυχίας είναι περίπου 80% και χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος επιλεκτικά.