Η πολυετής εμπειρία της ETHIKON-JONSHON στην ιατρική έρευνα, η τεχνολογική εξέλιξη μαζί με βαθειά γνώση της ανατομίας της βουβωνικής  χώρας, οδήγησε στην δημιουργία ενός ημιαπορροφήσιμου πλέγματος τύπου ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ (UHS) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ασφαλή εφαρμογή στην βουβωνική χώρα.

Τα πλεονεκτήματα του UHS πλέγματος και η τεχνική εμπειρία του Χειρουργού που το εφαρμόζει στον οργανισμό, προσφέρουν ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της MIVHRS , σε σχέση με την Λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης είναι τα εξής:

1) Μία αμιγώς εξωπεριτοναϊκή  πάθηση, όπως είναι η βουβωνοκήλη, δεν απαιτεί  χειρουργική ενδοπεριτοναική προσπέλαση πού ενέχει κινδύνους κάκωσης  των οργάνων της κοιλίας.
2) Δεν απαιτούνται ράμματα  μεταλλικά ή μη απορροφήσιμα για την στερέωση του πλέγματος στους ιστούς της βουβωνικής χώρας.
3) Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να γίνει η επέμβαση με τοπική αναισθησία .
4) Ο ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο λίγες ώρες μετά το χειρουργείο.
5) Τα ποσοστά τοπικής υποτροπής είναι συγκρίσιμα με τα ποσοστά της υποτροπής, μετά από λαπαροσκοπική  αποκατάσταση κήλης.
6) Δεν εμφανίζεται μετεγχειρητικά μετεωρισμός κοιλίας, επειδή δεν ερεθίζεται το περιτόναιο. Φαινόμενο αρκετά συχνό στην λαπαροσκοπική χειρουργική ,λόγω ερεθισμού του περιτοναίου από το διοξείδιο του άνθρακα [CO2].
7) Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
8) Επιστροφή στην εργασία σε λίγες (2-3) ημέρες.

Συμπερασματικά, η τεχνική αποκατάστασης της κήλης με την τοποθέτηση πλέγματος UHS είναι μια ασφαλής εναλλακτική μέθοδος με άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.

MD, DR ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΠΕΡΣΗΣ
Γ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε Περισσότερα Στο Blog Μας