Αμέσως μετά την έξοδο στην παραλία ή σε σκάφος, αρχίζει η προσπάθεια ανανήψεως ή «ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ» (BASIC LIFE SUPPORT) αφού τοποθετηθεί ο ασθενής σε ύπτια θέση.

Ακολουθεί καθαρισμός των αεροφόρων οδών, εφ΄ όσον χρειάζεται.

Τεχνική αναπνοή στόμα με στόμα ή μύτη με στόμα. Ο αριθμός των αναπνοών πρέπει να είναι 16-20 το λεπτό.

΄Ελεγχος των σφύξεων που μπορεί να μην υπάρχουν, για δύο λόγους:

καρδιακής αιτιολογίας,

αγγειοσύσπασης, λόγω μακράς παραμονής στο νερό, ή υποθερμία.

Σε απουσία  σφύξεων, γίνονται εξωτερικές καρδιακές μαλάξεις, περίπου 60-80 το λεπτό.

Η προσπάθεια συνεχίζεται, μέχρι να προσέλθει το εξειδικευμένο προσωπικό που είχε ειδοποιηθεί.

Αυτοί οι λίγοι βασικοί κανόνες, παράλληλα με τις πληροφορίες που μπορείτε να πάρετε από εξειδικευμένο ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, μπορεί να σώσουν μια ζωή. Τέλος, τονίζω, ότι η πρόληψη, είναι πάντα καλύτερη της θεραπείας.

Σας εύχομαι καλές διακοπές.

Φιλικά

M.D.  Dr N. Γ. Μπερσής

Γενικός Χειρούργος

Λαπαροσκοπική Χειρουργική – Laser