Α. Οι λειτουργικοί παράγοντες αποφρακτικού συνδρόμου αφοδεύσεως είναι λιγότερο συχνοί, αλλά δύσκολα αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Οφείλονται σε δυσλειτουργία του νευρομυϊκού άξονα της πυέλου με αποτέλεσμα να υπάρχει σπασμός ή ελλιπής χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους ή των σφιγκτήρων του πρωκτού.

Β. Οι μηχανικοί παράγοντες είναι οι πλέον συχνοί λόγοι της δυσκοιλιότητας:

Οι συνήθεις αιτίες είναι:

· Πρόπτωση του περινέου

· Έντερο-σιγμοειδοκήλη

· Πρόπτωση μήτρας και κόλπου

· Εγκολεασμός ορθού

· Ορθοκήλη

Τα κυριότερα συμπτώματα για τα οποία παραπονούνται οι ασθενείς είναι:

· Ατελής κένωση του εντέρου με ή χωρίς πόνο

· Ανεπιτυχής προσπάθεια κένωσης με μακρά χρονική διάρκεια στην τουαλέτα

· Συχνές μικρές κενώσεις

· Αίσθημα μη πλήρους αφόδευσης (κενώσεις)

· Μηχανική υποβοήθηση της κένωσης (με το δάκτυλο στο έντερο ή τον κόλπο)

· Μεγάλη προσπάθεια κένωσης-έντονο σφίξιμο

· Εξάρτηση από καθαρκτικά

· Πρόπτωση αιμορροΐδων

· Περινεϊκό άλγος

· Διακοπτόμενη κένωση

Όλα τα άνω αναφερόμενα συμπτώματα οδηγούν σε μια κακή και φτωχή ποιότητας ζωής. Οι μέθοδοι αντιμετώπισης των αιτιών που προκαλούν το σύνδρομο του αποφρακτικού τύπου αφοδεύσεως είναι χειρουργικοί και συντηρητικοί. Τα αποτελέσματα τους, εξαρτούνται από τις αιτίες που προκάλεσαν την απόφραξη.

Γενικώς, απαιτείται εξειδίκευση της ιατρικής ομάδας, αλλά και κατάλληλη υποδομή του Ιατρικού Κέντρου.

Στις συντηρητικές μεθόδους είναι:

· Βιοανάδραση ( biofeedback)

· Εξάσκηση πυέλου και σφιγκτήρων πρωκτού

· Διατροφικές παρεμβάσεις

· Στις χειρουργικές επιλογές:

· Υπάρχουν χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται διορθικά όπως η επέμβαση LONGO ή STARR

· Η ενδοκοιλιακή καθήλωση του εντέρου με πλέγμα στην πύελο ή στην ιεροκοκκυγική χώρα

· Η εντερεκτομή ή βλενογονεκτομή

Τα αποτελέσματα των χειρουργικών παρεμβάσεων έχουν καλά ποσοστά επιτυχίας, εφ’ όσον υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα χειρουργών.