• Το χάπι εμποδίζει τον καρκίνο του μαστού?
 • Επιδεινώνει την κακοήθεια?
 • Υπάρχουν γυναίκες υψηλού κινδύνου, στις οποίες απαγορεύεται η χορήγηση του?
 • Παίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση του?
 • Ποια είναι η επίπτωση του στον φυσιολογικό μαστό?

Δυστυχώς η πολυπλοκότητα της ορμονικής φυσιολογίας των γυναικών, αδυνατεί να κατανοήσει σε βάθος την φυσιολογία του μαστού, με αποτέλεσμα να στηριζόμαστε περισσότερο στις επιδημιολογικές μελέτες που προσεγγίζουν το πρόβλημα με πρακτικό τρόπο.

Όμως συνολική και αντικειμενική ανάλυση είναι δύσκολο να ερμηνευθεί.

Η παρουσία των παραγόντων κινδύνου καθιστούν προφανή την σπουδαιότητα  των ορμονικών παραγόντων.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Παράγοντες πιθανώς ορμονικοί

 • Θηλυκό γένος
 • Πρώιμη εμμηχαρχή
 • Καθυστερημένη εμμηνόπαυση
 • Προεμμηνοπαυσιακή χειρουργική ωοθηκεκτομή
 • (προστατευτικός παράγοντας)
 • Καθυστερημένη πρώτη τελειόμηνη εγκυμοσύνη
 • Ατεκνία, ολιγοτεκνία-απουσία θηλασμού
 • Ανωορρηξία

Παράγοντες δυνητικά ορμονικοί

 • Γενετικοί παράγοντες
 • Διατροφή
 • Παχυσαρκία
 • Ιστορικό επιθηλιακής υπερπλασίας

Παράγοντες μη ορμονικοί

 • Ιονίζουσα ακτινοβολία

 

 • Τα οιστρογόνα ενώ έχουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του μαζικού αδένα στην εφηβεία, εντούτοις πολλαπλά δεδομένα ενισχύουν την συσχέτιση οιστρογόνων και καρκίνου του μαστού.

Στα επιδημιολογικά δεδομένα ο κίνδυνος καρκίνου μαστού είναι 200 φορές μεγαλύτερος στη γυναίκα απ΄ ότι στον άνδρα.

 • Γυναίκες με καρκίνο ενδομητρίου (μήτρας) έχουν αυξημένο κίνδυνο για να αναπτύξουν καρκίνο μαστού.
 • Καρκίνος μαστού έχει αναπτυχθεί σε άνδρες που έκανα μακρά θεραπεία με οιστρογόνα.
 • Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου μαστού.
 • Η διατροφή με πολλά λιπαρά τροποποιεί τον μεταβολισμό των οιστρογόνων με αποτέλεσμα αυξημένη συχνότητα εμφάνισης κακοήθειας στον μαστό.
 • Τα αντι-οιστρογόνα μειώνουν σημαντικά την υποτροπή του καρκίνου μαστού και μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα ανάπτυξης ετερόπλευρου καρκίνου.
 • Γενικά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ορμονική αντισύλληψη δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο μαστού.

 

Τα   σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  των κυρίων μελετών είναι:

 

 • Φαίνεται πως υπάρχει μια μικρή αύξηση κινδύνου καρκίνου του μαστού με την μακροχρόνια αντισύλληψη
 • Για τις γυναίκες που έκαναν έναρξη της χρήσης αντισυλληπτικού χαπιού σε νεαρή ηλικία και τα έλαβαν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι έρευνες έδειξαν μια αύξηση κινδύνου πριν από την ηλικία των 45 χρονών

 

Οι  PIKE και συνεργάτες επισήμαναν το γεγονός ότι η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών στις νέες γυναίκες, πριν την πρώτη τελειόμηνη εγκυμοσύνη, μπορεί να αυξήση τον κίνδυνο της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού.

 

Συμπερασματικά:

Εφ΄όσον η λήψη των αντισυλληπτικών χαπιών αρχίζει μετά την πρώτη τελειόμηνη εγκυμοσύνη οι μελέτες είναι καθησυχαστικές και έχει επέλθει συμφωνία για να γίνει αποδεκτή η απουσία πρόκλησης κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.